Kamus Sejarah Indonesia -

Ahlussunnah wal Jamaah

Apa itu Ahlussunnah wal Jamaah? Ahlussunnah wal Jamaah adalah sekte atau aliran kalam dalam Islam yang merujuk pada Imam Abu Hasan Al-As’Ariyah ...

Ahlusunnah wal Jamaa’ah