Lirik Lagu Batak

Lirik Lagu Batak: Ai Ho Do Borukku

Lirik Lagu Batak: Ai Ho Do Borukku Ho do borukkuTappuk ni ate atekki Ho do borukkuTappuk ni pusu pusukki, Burju burju mahoNamarsikkola i Asa dap...

Ai Ho Do Borukku