Aisyiyah adalah Organsiasi otonom perempuan Persyarikatan Muhammadiyah. Aisyiyah berperan dalam melancarkan gagasan penyelenggaraan Kongres Wanita I di Yogyakarta pada 1928.

Aisyiyah

Apa itu Aisyiyah? Aisyiyah adalah Organsiasi otonom perempuan Persyarikatan Muhammadiyah. Aisyiyah berperan dalam melancarkan gagasan penyelengg...

Aisyiyah