Lirik Lagu Batak

Lirik Lagu Batak: Ingkon Ho - Alex Rudiart Hutajulu

Lirik Lagu Batak: Ingkon Ho - Alex Rudiart Hutajulu Songon Na Marnipi AuDung Di Dokhon Ho Tu Au Na Ingkon Au Nama ItoIngkon Ho Saut Di AuMalungu...

Alex Rudiart Hutajulu