Kamus Sejarah Indonesia -

Badan Kebudayaan Kanak-kanak Indonesia (Kekindoi)

Apa Itu Badan Kebudayaan Kanak-kanak Indonesia (Kekindoi)? Badan Kebudayaan Kanak-kanak Indonesia (Kekindoi) adalah badan yang dibentuk pada awa...

Badan yang dibentuk pada awal 1945 oleh pemerintah Jepang. Badan ini bertugas menyelenggarakan pelajaran kesenian Asia Timur Raya kepada penduduk Indonesia.