Lirik Lagu Batak

Lirik Lagu Batak: Burju Ma Ho O Boruku - Boru Na Basa

Lirik Lagu Batak: Burju Ma Ho O Boruku - Boru Na Basa Boru hasiankuboru sinuanbeuku nabasaNunga magodang honaikkon muli nama ho Boruku da hasian...

Boru Na Basa