Lirik Lagu Batak

Lirik Lagu Batak: Hermina - Golden Trio

Lirik Lagu Batak: Hermina - Golden Trio Dang tardokkon au bemanang aha da itoholan ilu nama nasai maraburantung massai dokdok do so tarambatnang...

Golden Trio