Lirik Lagu Batak

Lirik Lagu Batak: Hulis Hulis Na Mangandung - Gorga Trio

Lirik Lagu Batak: Hulis Hulis Na Mangandung - Gorga Trio Hulis hulis na mangandungBoasa tu matangis ho disiAi aha do na masa nanaeng ro u auPabo...

Gorga Trio