Lirik Lagu Batak

Lirik Lagu Batak: Only You In My Mind - Gulamo Trio

Lirik Lagu Batak: Only You In My Mind - Gulamo Trio Hasian, dang na gabe muba rohakkonholong ki, sai holan tu ho do hasianpos roham, i ho do na ...

Gulamo Trio