Lirik Lagu Batak

Lirik Lagu Batak: Sursar - Habang Birrit Birrit

Lirik Lagu Batak: Sursar - Habang Birrit Birrit Ai di usehon do mudarni da bangsoiHabang birritHabang birritSattabi loloan onDipatakkas dipatili...

Habang Birrit Birrit