Lirik Lagu Batak

Lirik Lagu Batak: Sapala Naung Hupillit - Sa Ama Trio

Lirik Lagu Batak: Sapala Naung Hupillit - Sa Ama Trio Holan ho do hasianHolan ho do cintakiHolan sasada ho do itoDang mungkin gabusanku ho Au do...

Lirik Lagu Sa Ama Trio