Lirik Lagu Batak

Lirik Lagu Batak: Batak Sappele Sappele Siria Ria - Mantra Batak

Lirik Lagu Batak: Batak Sappele Sappele Siria Ria - Mantra Batak Sappele sappele siria ria mangakkat jarum bosi toho tu bariba tungkot jom amani...

Mantra Batak