Lirik Lagu Batak

Lirik Lagu Batak: Dang Turpuk Hamoraon - Novita Dewi Marpaung

Lirik Lagu Batak: Dang Turpuk Hamoraon - Novita Dewi Marpaung Unang be sai marsak ho amangMolo tung gotap sikkola miAut na boi marsali au nianTa...

Novita Dewi Marpaung