Lirik Lagu Batak

Lirik Lagu Batak: Halak Hita Do Hape - Punxgoaran

Lirik Lagu Batak: Halak Hita Do Hape - Punxgoaran Halak Hita Do HapeTondong Ta Do HapeKedan Ta Do HapeSahuta Ta Do HapeSongon Na Asing Pardalann...

Punxgoaran