Lirik Lagu Batak

Lirik Lagu Batak: Sigulempong Sigule Gule

Lirik Lagu Batak: Sigulempong Sigule Gule SigulempongNatinittip sanggar sigule siguleSaibahen huru huruan siguleSigulempong sigule guleJolo sinu...

Sigulempong Sigule Gule