Lirik Lagu Batak

Lirik Lagu Batak: Nungnga Tambat Holongki - Simen Star Trio

Lirik Lagu Batak: Nungnga Tambat Holongki - Simen Star Trio Sahat Tu SadarionDang Hea Moru Holongki TuhoSahat Tu Sadarion TaheDang Hea Dope Boi ...

Simen Star Trio