Ahmad Hasan adalah tokoh Persatuan Islam (Persis). Dilahirkan di Singapura pada tahun 1887 dari pasangan Ahmad yang berasal dari India dan Muznah yang berasal dari Palekat Madras, India (namun dilahirkan di Surabaya).

Ahmad Hasan

Siapa Ahmad Hasan? Ahmad Hasan adalah tokoh Persatuan Islam (Persis). Dilahirkan di Singapura pada tahun 1887 dari pasangan Ahmad yang berasal d...

Ahmad Hasan