Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo adalah Seorang tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat dan seorang Pahlawan Nasional Indonesia. Ia adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama.

Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo

Siapa Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo? Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo adalah Seorang tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat dan seorang ...

Ahmad Soebarjo Djojohadisoerjo