Kamus Sejarah Indonesia -

Central Sarekat Islam (CSI)

Apa itu Central Sarekat Islam (CSI)? Central Sarekat Islam (CSI) didirikan pada 1915 berkedudukan di Surabaya. Tujuan CSI adalah memajukan, memb...

Central Sarekat Islam (CSI)