Lirik Lagu Batak

Lirik Lagu Batak: Holan Sada Cinta Cinta - D'Abbar Trio

Lirik Lagu Batak: Holan Sada Cinta Cinta - D'Abbar Trio Hubunganta naung denggan nang padanta na toguunang ta segai unang ta litokhi holong na i...

D'Abbar Trio