Lirik Lagu Batak: Holan Sada Cinta Cinta - D'Abbar Trio

Lirik Lagu Batak: Holan Sada Cinta Cinta - D'Abbar Trio

Hubunganta naung denggan nang padanta na togu
unang ta segai unang ta litokhi holong na ias tutu
janji mi tu au janjiku na tu ho tapeop hasian

molo tung adong pe na mangela-ela ho
unang ma ito unang pabege-bege hata-hata ni jolma i
asa saut ma i sakkap ni rohattai ito haholongan

holan sada cinta cinta ki holan tu ho ..
cinta mi pe hasian holan tu au mai
holan sada sayang sayangki holan tu ho O..

sayangki pe hasian holan tu au mai
H.S.C holan sada cinta
au dohot ho sama-sama cinta

H.S.C holan sada cinta
au dohot ho sama-sama cinta

Lirik Lagu Batak: Holan Sada Cinta Cinta - D'Abbar Trio

Baca Juga

Lirik Lagu Batak
Lirik Lagu Batak: Arta Tading Tadingan
Lirik Lagu Batak
Lirik Lagu Batak: Dua Tintin Na Marmata
Lirik Lagu Batak
Lirik Lagu Batak: Unang Gait
Lirik Lagu Batak
Lirik Lagu Batak: Unang Maila Ho
Lirik Lagu Batak
Lirik Lagu Batak: Jalang Ma Tangakkon
Lirik Lagu Batak
Lirik Lagu Batak: Marnipi Au