Lirik Lagu Batak: Arta Tading Tadingan

Lirik Lagu Batak: Arta Tading Tadingan

Uju dingolu ni damang nang dainang i
Sonang jala dame do hami pinoparmon
Marsiamin aminan songon lampak ni gaol
Marsitungkol tungkolan songon suhat ni robean

Dung marujung ngolu damang parsinuani
Mandapothon dainang i tu siharoburan i
Gabe sopot so marama so marina hamion
Ido gabe bingkas singkam marbarbar i

Hape so mahiang dope among tano hinabormi
Songon sillam manoro dainang dihos ni ari i
Tumpu disoro deba among holong ni roha i

Ai nungnga tubu parbadaan di pinoparmon
Marbonsir sian arta tading tadinganmi
Na gabe hamamago dinamarsaruru i
Na gabe pargulutan disude pinomparmi

Dung marujung ngolu damang parsinuani
Mandapothon dainang i tu siharoburan i
Gabe sopot so marama so marina hamion
Ido gabe bingkas singkam marbarbar i

Hape so mahiang dope among tano hinabormi
Songon sillam manoro dainang dihos ni ari i
Tumpu disoro deba among holong ni roha i

Ai nungnga tubu parbadaan di pinoparmon
Marbonsir sian arta tading tadinganmi
Na gabe hamamago dinamarsaruru i
Na gabe pargulutan disude pinomparmi

Na gabe hamamago dinamarsaruru i
Na gabe pargulutan disude pinomparmi

Lirik Lagu Batak: Arta Tading Tadingan

Baca Juga

Lirik Lagu Batak
Lirik Lagu Batak: Dua Tintin Na Marmata
Lirik Lagu Batak
Lirik Lagu Batak: Unang Gait
Lirik Lagu Batak
Lirik Lagu Batak: Unang Maila Ho
Lirik Lagu Batak
Lirik Lagu Batak: Jalang Ma Tangakkon
Lirik Lagu Batak
Lirik Lagu Batak: Marnipi Au
Lirik Lagu Batak
Lirik Lagu Batak: Papurpur Sapata