Kahar Moezakir adalah Tokoh Islam yang menjadi anggota BPUPKI. Lahir di Yogyakarta pada 1908. Abdul Kahar menempuh pendidikan pesantren di Mambaul Ulum Solo.

Kahar Moezakir

Siapa Kahar Moezakir? Kahar Moezakir adalah Tokoh Islam yang menjadi anggota BPUPKI. Lahir di Yogyakarta pada 1908. Abdul Kahar menempuh pendidi...

Kahar Moezakir