Lirik Lagu Batak

Lirik Lagu Batak: O Tao Toba

Lirik Lagu Batak: O, Tao Toba Angka dolok na timboDo manghaliangi ho.O, tao toba na uliRo di halak na dao,Tong manghasiholi ho.O, tao toba na ul...

O Tao Toba