Rahmah El Yunusiah adalah intelektual perempuan yang mendirikan Diniyyah Puteri. Ia adalah seorang perempuan yang lahir di keluarga terpandang dan taat beragama.

Rahmah El Yunusiah

Siapa Rahmah El Yunusiah? Rahmah El Yunusiah adalah intelektual perempuan yang mendirikan Diniyyah Putri. Ia adalah seorang perempuan yang lahir...

Rahmah El Yunusiah