Lirik Lagu Batak

Lirik Lagu Batak: Mike Mo Aku Laus Le Impal Ha - Riris Berutu

Lirik Lagu Batak: Mike Mo Aku Laus Le Impal Ha - Riris Berutu Mike mo aku laus le Impal haMerembah ukur ceda i karina pemaingmiMurahna kono merj...

Riris Berutu