Lirik Lagu Batak

Lirik Lagu Batak: Tabo Do Dekke Naniura

Lirik Lagu Batak: Tabo Do Dekke Naniura Tabodo dengke na niuraUram-uramna limut ni tao iAi tung tabo do dengke na niuraDengkeni toba holbung par...

Tabo Do Dekke Naniura