Lirik Lagu Batak

Lirik Lagu Batak: Tung So Huloas Diago Arsak - Tigor Gipsy Marpaung

Lirik Lagu Batak: Tung So Huloas Diago Arsak - Tigor Gipsy Marpaung Aha do arsak ni rohami,Aha na holip dirohami Umbaen na sai holsoan ho,Paboam...

Tigor Gipsy Marpaung