Lirik Lagu Batak: Ro Ma Ho

Lirik Lagu Batak: Ro Ma Ho

Tung ias do rohakki,namardongan dohot ho
Massai las dorohakki dung pajuppang dohot ho
Hutodo ho ito asa gabe saut diau
Dijalo ho doi dohot denggan

Alai boasa ma ito gabe lupahonnonmu au
Gabe lao do ho dao,lao maninggal hon au
Sai anju mau ito disasude pambaenhi
Manang namangarsahi rohami

Hata sirang hasian,didokho ho lao maninggalhon au
Dang olo au dang olo au
Dao au sian ho
Rap hita nadua,rap mandokkon cinta
Dalanta marsihaholongan
Boasa dung sonari,mose ho dijanji
Unang tinggalhon au ito

Ro ma ho mulak tu au
Hasian nalagu
Cintaki holan tuho
Hasian nabasa

Lirik Lagu Batak: Ro Ma Ho

Baca Juga

Lirik Lagu Batak
Lirik Lagu Batak: Arta Tading Tadingan
Lirik Lagu Batak
Lirik Lagu Batak: Dua Tintin Na Marmata
Lirik Lagu Batak
Lirik Lagu Batak: Unang Gait
Lirik Lagu Batak
Lirik Lagu Batak: Unang Maila Ho
Lirik Lagu Batak
Lirik Lagu Batak: Jalang Ma Tangakkon
Lirik Lagu Batak
Lirik Lagu Batak: Marnipi Au