Ahmad Surkati adalah ulama besar asal Sudan yang mendirikan Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyyah. Ia dilahirkan pada kisaran tahun 1875 dari keluarga cendekiawan muslim. Hal inilah yang melatarbelakangi kecerdasasan Syaikh Surkati.

Ahmad Surkati

Siapa Ahmad Surkati? Ahmad Surkati adalah ulama besar asal Sudan yang mendirikan Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyyah. Ia dilahirkan pada kisaran ta...

Ahmad Surkati