Lirik Lagu Batak

Lirik Lagu Batak: Embashon, Tortorhon - Charles Simbolon

Lirik Lagu Batak: Embashon, Tortorhon - Charles Simbolon O ale dongan naposoidiingot hamu do gokkoni Beta hita borhat tusilao mangalusi gokhon j...

Charles Simbolon