Lirik Lagu Batak

Lirik Lagu Batak: Sapala Naung Hupilit - Nagogoi Voice

Lirik Lagu Batak: Sapala Naung Hupilit - Nagogoi Voice Holan ho do hasianHolan ho do cintakiHolan sasada ho do itoDang mungkin gabusan hu h...

Nagogoi Voice