Lirik Lagu Batak: Boru Purba - Jhon Elyaman Saragih

Lirik Lagu Batak: Boru Purba - Jhon Elyaman Saragih

Boru purba
Ija do ham botou sonari
O botou Boru purba

Siholan au botou
Mangidah gabei mu
o botou boru purba

Ija do holi
Ija do holi hita pajuppah
o botou boru purba

I Tigarunggu do nimu
Hita mardomu
Ai do padanta na dob in

Ijai do holi huhatahon botou
Hata na dob salpuin
Ai anggo lang si boru purba
Mate garama ma au hape

Anggo masihol
Anggo masihol holi ham
o botou boru purba

Tatap ma bulan botou
I atas ai ijai do hita juppah da

Lirik Lagu Batak: Boru Purba - Jhon Elyaman Saragih

Baca Juga

Lirik Lagu Batak
Lirik Lagu Batak: Arta Tading Tadingan
Lirik Lagu Batak
Lirik Lagu Batak: Dua Tintin Na Marmata
Lirik Lagu Batak
Lirik Lagu Batak: Unang Gait
Lirik Lagu Batak
Lirik Lagu Batak: Unang Maila Ho
Lirik Lagu Batak
Lirik Lagu Batak: Jalang Ma Tangakkon
Lirik Lagu Batak
Lirik Lagu Batak: Marnipi Au