Lirik Lagu Batak: Soada Tudosan Mu

Lirik Lagu Batak: Soada Tudosan Mu

Tano batak ,tanoni bangsotta najumogi i
Tung godang do hammoraon disi
Tano na maccai uli,adaran na pe bidang
Disi parngoluan ni
Tung dame jala denggan sude
Tano batak i najogi i

So tarpodom matakki molo,huingot-ingoti
Sude hinauli ni tao toba i
Naso hatudosan i diliat portibion
Tung torop do ro tuho
Lao marnida haulion mi
O tao toba i nauli

Hutakhi bona pasogit i
Sai tuho do lao rohakki
Nang pe di nadao au anggo rohakki
Hutakki hu ingot doi toktong
O hutakhi tano batak i
O bangsokhi, bangso bataki

So tarpodom matakki molo,huingot-ingoti
Sude hinauli ni tao toba i
Naso hatudosan i diliat portibion
Tung torop do ro tuho
Lao marnida haulion mi
O tao toba i nauli

Hutakhi bona pasogit i
Sai tuho do lao rohakki
Nang pe di nadao au anggo rohakki
Hutakki hu ingot doi toktong
O hutakhi tano batak i
O bangsokhi, bangso bataki

Lirik Lagu Batak: Soada Tudosan Mu

TAGS

Baca Juga

Lirik Lagu Batak
Lirik Lagu Batak: Arta Tading Tadingan
Lirik Lagu Batak
Lirik Lagu Batak: Dua Tintin Na Marmata
Lirik Lagu Batak
Lirik Lagu Batak: Unang Gait
Lirik Lagu Batak
Lirik Lagu Batak: Unang Maila Ho
Lirik Lagu Batak
Lirik Lagu Batak: Jalang Ma Tangakkon
Lirik Lagu Batak
Lirik Lagu Batak: Marnipi Au